ေမာင္ဂုရု သေရာ္သည္။

About

နံမည္။ ။ဂုရု (ေက်ာင္းတုန္းက သူငယ္ခ်င္းေတြေခၚတာ)
နံမည္ရင္း။ ။ ဘာလုပ္ဖို႔လည္း ပညတ္ေတြကို…
ေနရပ္။ ။ခ်ီးက်ရာေပ်ာ္တယ္။ အခ်စ္ရယ္။ ဘီယာရယ္။ ထမင္းရယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးရယ္။ အင္တာနက္ရယ္။ မာဆက္ေကာင္းေကာင္းရယ္ ရွိရင္ ေနႏိုင္တယ္။
အလုပ္အကိုင္။ ။ မေမးနဲ႕ ပိုက္ဆံရတဲ့ အလုပ္ေရာ။ ပိုက္ဆံမရတဲ့ အလုပ္ေရာ။ ဆရာလုပ္ရတဲ့ အလုပ္ေရာ။ အကုန္လုပ္တယ္။
အသက္။ ။ ေမွ်ာ္မွန္းသက္တမ္း တစ္ဝက္က်ိဳးလာပီ။
အိမ္ေထာင္။ ။ ရွိတယ္။ ထပ္မေမးနဲ႕ ထပ္ေမးရင္ လူပ်ိဳႀကီးလို႕ ေျဖလိုက္မွာ။
ပညာေရး။ ။ သူမ်ားသင္ေပးလို႕တတ္တာမပါေၾကးဆိုရင္ ဘာမွမတတ္ဘူး။

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: